خانه > همکاری با ما > دوره های آموزش تخصصی موتور در تابستان 98

دوره های آموزش تخصصی موتور در تابستان 98

1) تمامی دوره ها در محل شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو تشکیل خواهند شد.

2) پس از پایان دوره مدرک معتبر شرکت در دوره، توسط شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو صادر خواهد شد.

3) جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره ها با شماره تلفن 3-44520882 داخلی 195 تماس حاصل فرمائید.

4) در صورت عدم ارتباط تلفنی، با پست الکترونیکی n_shojaee@ip-co.com مکاتبه نمائید.

مبلغ دوره

(ريال)

تاریخ

شروع

ساعت برگزاری

روز تشکيل کلاس

مدت دوره

(ساعت)

محتوای دوره

عنوان دوره

رديف

5/180/000

98/04/10

8:30الی 12

دوشنبه

32

 1- Introduction 2- Features and Rules of GD&T 3- Form Tolerances 4-  Datum System 5- Orientation Tolerances 6- Position Tolerance 7-  Concentricity and Symmetry Tolerances 8-  Runout Tolerances 9-  Profile Tolerances 10- Introduction to Tolerance Stack up 11-  Adding GD&T to a Drawing 

تلرانس هندسی (مقدماتی)

1

5/180/000

98/04/15

8:30الی 12

شنبه

32

1- Dimensioning & Tolerancing 2- Converting 3- Mean shift 4- Variation & source of variation 5- Tolerance Analysis 6- Worse case tolerance stack-up 7-  Statistical tolerance stack-up 8-  GD&T 9-  Fixed & float fastener situation 10-  Tolerance stack-up toolset 11-  Tolerance stack-up sketch 12-  Tolerance stack-up report 13-  Tolerance stack-up unit 14-  Tolerance stack-up direction 15- Conclusion

محاسبات انباشتگي تلرانس

2

7/840/000

 

98/05/01

 

13:30 الی 18:30

سه شنبه

40

1- معرفي نرم افزار و محيط آن2- ترسيم دو بعدي3- مدل‌سازي قطعات4- مونتاژ قطعات5- تهيه نقشه6- تغيير مدل7- مديريت لايه‌ها  8- تکثير ويژگي‌ها 9- تجزيه و تحليل طراحي مدل

طراحی با نر م افزار pro-e (مقدماتی)   

3

4/700/000

 

98/05/06

 

 

13:30 الی 18:30

 

یکشنبه

24

1- نصب نرم افزار و آشنائي با محيط كار و ويژگيهاي نرم افزار2- مدل سازي هندسي (دو بعدي و سه‌بعدي)3- مش بندي مدل4- تحليل‌هاي خطي و غير خطي استاتيكي5- تحليل تماس6- تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري (مودال و هارمونيك)7- تحليل كمانش خطي و محاسبه ضريب ايمني ستونها در برابر كمانش8- تحليل ضربه9- تحليل حرارتي و ترمومكانيكي10- تحليل نورد11- تحليل پوسته كامپوزيتي

Abaqus    نرم افزار

4

3/130/000

 

98/05/16

 

13:30 الی 18:30

چهارشنبه

16

1- آشنايي با محيط كار، ابزار نرم‌افزار و نحوة نصب برنامه روي سيستم2- شناسايي ابزار هندسي3- ويرايش هندسه و حجم قطعه با استفاده از ابزار هندسي4- شناسايي سطوح و المان‌بندي دوبعدي قطعه5- نحوة اصلاح المان‌‌هاي دو بعدي و افزايش كيفيت المان بر اساس پيش فرض نرم افزار تحليل‌گر6- توليد المان‌هاي سه‌بعدي7- معرفي ابزار قابل استفاده براي توليد المان‌هاي سه‌بعدي هگزاهدرون

نرم افزار Hyper Work

(مش بندی)

5

 

4/700/000

 

98/05/07

8:30الی 12

دوشنبه

24

1- معرفی نرم افزارهایANSYS-WORKBENCH  و Fluent و Gambit2- کليات ايجاد هندسه با نرم افزارهای Gambit  و Design Modeler( مدلسازی هندسی توليد و تصحيح گرهها، مدلسازی هندسی توليد و تصحيح لبه ها، مدلسازی هندسی توليد و تصحيح سطحها، حل مثالهای نمونه، مدلسازی هندسی توليد و تصحيح حجم ها)3- کليات ايجاد شبکه بندی محاسباتی با نرم افزارهای Gambit  و Ansys- Meshing  ( شبکه بندی لبه ها، شبکه بندی سطح ها، شبکه بندی حجم ها4-  تعيين شرايط مرزی و نواحی پيوستگی5- چگونگی حل مساله با استفاده از نرم افزار فلوئنت( مدلسازی رياضی همراه با تئوريهای مقدماتی، حل چند مثال نمونه، و ...)

  Fluent  نرم‌افزار

6

9/400/000

98/05/13

13:30 الی 18:30

یکشنبه

50

1- نصب نرم‌افزار و آشنايي با محيط كار2-مدل‌سازي هندسي و كار با دستورهاي اصلاح مدل3- مش‌ بندي مدل4-تحليل‌هاي خطي و غير خطي استاتيكي5-تحليل ارتعاشات آزاد  (اموال) و اجباري (هارمونيك)6-تحليل‌هاي ديناميكي گذار و ضربه7-تحليل كمانش و محاسبه ضريب ايمني ستون‌ها در برابر كمانش8-تحليل تماس9-تحليل خستگي10-تحليل‌هاي حرارتي و ترمومكانيكي11-تحليل جريان سيال در كانال 12-تحليل ماشين‌هاي دوار

Ansys     نرم افزار

7

3/130/000

98/05/08

8:30الی 12

سه شنبه

16

1- آشنائي با نرم افزار و  روش كار با آن2-تحليل كاربردي موتور با استفاده از حالت طراحي( Designer)3-تحليل تنش قطعات موتور با استفاده از حالت عادي  4-حل يك مثال الاستو هيدروديناميك ياتاقان موتور با استفاده از حالت عادي( Normal)5-تشريح استفاده از امكانات تكميلي نرم افزار مثل طراحي پارامتري و بارگذاريهاي متفاوت

مدل‌سازي ديناميكي و ارتعاشي موتور با نرم افزار

 AVL Excite  

8

7/840/000

98/06/09

13:30 الی 18:30

شنبه

40

1- آشنايي با محيط Matlab و كار با عملياتهاي ماتريسي2-ترسيم انواع منحني هاي دو بعدي ، سه بعدي3-چند جمله اي و محاسبات سيمبوليك در  Matlab 4-حل دستگاه معادلات خطي، غير خطي5-حل معادلات ديفرانسيل همگن، ناهمگن و جزئي6-درون يابي (Interpolation) و Curve Fitting7-كد نويسي به صورت m فايل در Matlab8-كاربري جعبه ابزار Simulink9-مدلسازي سيستم هاي مكانيكي در جعبه ابزار      SimMechanics10-طراحي انواع كنترلر هاي PID، جبران سازها (پيش فاز-پس فاز)

  Matlab نرم افزار

9

7/840/000

98/06/13

8:30الی 12

چهارشنبه

40

1- محیط طراحی سه بعدی (Part Design)2- محیط طراحی مونتاژ ( Assembly Design)3- محیط طراحی دو بعدی (Sketcher Design)4- محیط تهیه نقشه از مدل سه بعدی (Drafting)

مقدماتی Catia  

10

 

4/700/000

 

98/06/25

8:30الی 12

دوشنبه

24

1- عوامل لرزش موتور 2- عوامل ايجاد صداي سرسيلندر 3- عوامل ايجاد صدا در بلوك سيلندر4- عوامل روغن‌ريزي و راه‌هاي رفع آن5- روشن شدن چراغ روغن و راههاي رفع آن6- علل خاموش شدن موتور ( در حين حركت و دور آرام) و راه‌هاي رفع آن7- انواع دود در موتور و علل آن و راه‌هاي رفع ايراد8- ايراد ياتاقان زدن و شاتون زدن9- مباحث مربوط به مصرف سوخت 10- علل عدم توان موتور  

عيب يابي عمومي موتور

11

2/350/000

98/06/30

13:30 الی18:30

شنبه

12

1-مشخصه های عملکردی موتورهای احتراق داخلی و ارتباط و روند آنها2- آشنایی با مفاهیم و اجزاء سامانه تبادل گاز و احتراق موتور3- مرور مشخصات عملکردی موتور EF7NA، EF7 Turbo ،EFD و اجزاء سامانه تبادل گاز آنها

موتورهاي احتراق داخلي

12