قبل از سال 1391

پایان نامه های انجام شده (قبل از سال 1391)

عنوان پايان‌نامه

نام

نام خانوادگي

دانشگاه

مقطع

رشته

تاريخ آغاز

تاريخ پايان

بررسي پارامتريك موازنه انرژي و شبيه‌سازي يك بعدي سيستم خنك‌كاري موتور پيكان

امير

آقاخانلو

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

78

80/02

شبيه سازي گسترش شعله در موتورهاي جرقه افروزشي با استفاده از شبكه عصبي

امير فرزاد

محسنيان‌راد

تبريز

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

78

79/12

شبیه‌سازی دینامیک مکانیزم لنگ در موتور پیکان 1600cc

مهدي

مقصودي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

78/07

79/04

تعيين قانون زمانبندي بهينه با هدف تامين بازده تنفسي بيشينه و عملكرد مناسب با سازوكار برقي مغناطيسي در موتور پيكان

مريم

بختياري‌نژاد

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

79

80/12

محاسبه نرخ آزاد شدن گرما با استفاده از منحني فشار داخلي سيلندر موتورهاي احتراق داخلي

اميرحسين

برادران قناد

گيلان

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

79/11

80/05

امکان‌سنجی آزمون‌های  گذرا روی موتور پیکان توسط دینامومتور ریکاردو مجهز به سیستم موتور گردانی برقی

احمد

نصیری

آزاد اسلامی - تهران مرکزی

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

80

80/09

تحليل ارتعاشی ميل لنگ پيكان 1600CC

كامبيز

بخشنده

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/06

تحليل طراحي سيستم خروجي موتور و بررسي عوامل مؤثر بر آن

مهدي

رجبعلي

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

تدوين دانش فني طراحي با ياتاقان هاي موتورهاي احتراق داخلي
تجزیه و تحلیل یاتاقان‌های متحرک موتور پیکان و کسب دانش فنی طراحی یاتاقان‌های بار متغیر

رضا

سلطاني

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/08

انتخاب مجموعه خنك‌كاري براي موتور نصب شده بر روي خودرو
طراحی بهینه سیستم خنک‌کاری موتورهای احتراق داخلی

پيمان

شرقي

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/08

شبيه سازي سه بعدي جريان در چند راهه ورودي موتور

حسين

صفري

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

مدلسازي و كنترل عملگر دريچه گاز برقي به منظور كاربري در سامانه رانش خودرو به کمک سیم

مهدي

موسي‌زاده

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

تجزيه و تحليل استاتیکی، دینامیکی طراحی دسته موتور برای یک موتور چهار سیلندر

بابك

سخايي

ارومیه

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

82

حل عددي سه بعدي جريان در راهگاه مكش اطراف سوپاپ و داخل سيلندر موتور پيكان افشانه اي

عباس

راعي‌تبار

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

بررسي سيستمهاي پايش مستقيم ( GDI) و آناليز شير كنترل فشار

مجتبي

رحيمي

تهران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/06

مدلسازي ديناميكي موتورهاي انژكتوري PFI همراه با آناليز حساسيت مدل

علي‌رضا

اصلاني

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

راهبردهاي عملي پايش  و كاهش آلاينده‌ها در خودروهاي بنزيني در شرايط گذراي حرارتي (Cold Start و Warm up)
مدلسازی دینامیکی موتورهای SI انپکتوری برای کاربرد در کنترل نسبت هوا به سوخت در شرایط Cold Start و Warm up و بررسی عوامل موثر بر تهیه مخلوط هوا و سوخت و نشر آلاینده‌ها و راهکارهای کهش انها در شرایط مذکور

مهدي

شاه‌بختي

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

تعيين زمانبندي جرقه بهينه بر اساس فشار داخل سيلندر

طاهر

محبي

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

بررسي تجربي رفتار يك واكنشگر شيميايي بر روي موتور پيكان انژكتوري و شبيه‌سازي عملکرد آن

سعيد

مهدي‌زاده

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

81/12

كنترل دريچه گاز الكترونيكي بر مبناي شبكه هاي عصبي - فازي

اميرحسين

خامنيان

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي برق

80

82/12

شبيه سازي سه بعدي محفظه احتراق در موتورهاي احتراق داخلي اشتعال جرقه

اميرحسين

برادران قناد

صنعتي اميركبير

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80

82/05

شبيه سازي دینامیک طولی خودرو

علي

صحرایيان

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

80/12

81/11

بهینه‌سازی کالیبراسیون سیستم مدیریت یک موتور احتراق داخلی بر اساس عملکرد خودرو در چرخه استاندارد رانندگی

سیاوش

رضازاده

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

81

82/12

كنترل نسبت هوا به سوخت در موتور افشانه اي مجهز به دريچه گاز برقي

عليرضا

صفي‌خاني

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

81

82/11

تهيه نرم افزارسيستم بالانس كننده لانچستر جهت حذف ارتعاشات موتور

حجت

عاشوري

ارومیه

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

82

83

کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها در موتورهای انژکتوری با اصلاح پارامترهای عملکرد انژکتور

احسان

موحد‌نژاد

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي هوا فضا

82

83/11

تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگران واحد تحقيقات مهندسی (مورد: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو)

مجید

ضیایی‌موید

سازمان مديريت صنعتي

کارشناسی‌ ارشد

سیستم و بهره‌وری

83

84/05

پرخورانی موتور EF7 با توجه به پارامترهای عملکردی و طراحی با استفاده از مدلسازی یک بعدی

روح‌الله

کسرایی

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

84

85

بهينه‌سازي پورت ورودي موتور كم حجم
طراحی راهگاه مکش در گذر از موتور پر حجم به موتور کم حجم

مهدي

بالو

سهند تبريز

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

84

85/11

بررسي رفتار ديناميكي ميل‌لنگ خودروي سمند تحت اثر دمپر ارتعاشات پيچشي

سعيد

مرادي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

84

85/11

بررسي پديده‌هاي تجمع سوخت در پورت و سوپاپ ورودي موتور به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
بررسي پديده پاشش سوخت در پورت و سوپاپ ورودي موتور XU7JPL3 به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها

ناصر

كارخانه

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي هوا فضا

84

85/11

تدوين الزامات پياده‌سازي نظام مديريت دانايي در فرآيند توسعه محصول در صنعت خودرو

هادي
مسعود

طزري
مؤمني قمصري

سازمان مديريت صنعتي

کارشناسی‌ ارشد

مديريت فناوري و اطلاعات

85

85/11

شبيه‌سازي مكانيزم نسبت تراكم متغير در موتورهاي احتراق داخلي

محسن

قاسمي

سمنان

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

85

85

بررسي تنشهاي خمشي پاي دنده بر روي عمر خستگي چرخ دنده

محمد

نجات

آزاد اسلامی - تهران مرکزی

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

86

تحليل موتورهاي احتراق تراكمي با مخلوط همگن HCCI و پيش‌بيني عملكرد آن با استفاده از مدل محاسباتي

محمد

ضابطيان طرقی

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

86/06

بهينه‌سازي پاشش در موتور EF7
بررسی مدل بهينه پاشش در موتور EF7 به منظور کاهش مصرف سوخت و آلایندگی

مهدي

فرج‌پور کردآسیابی

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

86/12

بررسي و تحليل ارتعاشي مكانيزم لنگ تحت بارگذاري خمشي و پيچشي
ارتعاشات میل‌لنگ

سعيد

باب

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

86/05

كاليبراسيون موتورهاي بنزيني درون‌سوز با استفاده از طراحي آزمايشها

امير

بختياري

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي صنايع

85

86

بهينه‌سازي منيفولد هواي موتور XU7JPL3  (جهت افزايش راندمان حجمي)

ابوالفضل

محمدابراهيم

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

86/12

مطالعه و شبیه‌سازی مصرف سوخت و آلاینده‌های خودرو سمند با موتور ملی گازسوز و بنزین‌سوز

اکبر

نادرپور

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

85

87

بررسي پديده جوشش (Boiling) در راهگاه (ژاكت) آب موتور و شبيه‌سازي آن

رامين

مهدي‌پور

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتري

مهندسي مكانيك

85

89

طراحي ليفتراك خود كششي با ظرفيت بالابری 7 تن به ارتفاع 4 متر

امير
ايمان

صديقي
محمدنژاد

آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

85/07

85/11

عيب يابي موتورهاي احتراق داخلي بر اساس آناليز روغن

رضا

رساپور

دانشكده هواپيمايي كشوري

كارشناسي‌

مهندسي هواپيما

86/01

86/06

بررسي پديدة يخ‌زدگي در شير تنظیم فشار(فشارشكن) گاز در خودروی گازسوز و راهكارهاي حذف اين پديده

سينا

جوربنديان

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86/02

86/12

طراحي دستگاه تست رينگ پيستون

امين

آزاد

دانشکده فنی شهيد محمد منتظری مشهد

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86/03

86/08

تعيين بهترين موقعيت ورود گازهاي برگشتي محفظه لنگ (blow-by) بر روي چندراهه هواي ورودي به موتور

پيمان

باشي شهابي

فردوسي مشهد

دكتري

مهندسي مكانيك

86/05

89

بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه‌اي مصرف‌كننده‌هاي جانبي موتور

احسان

ذاكري هرندي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87/02

بررسي موتورهاي الكتريكي در خودروهاي هيبريدي

احسان

فيضي

صنعتي شريف

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

86

_ طراحي دستگاه آزمون پديده‌ جوشش در موتورهاي احتراقي
_ طراحي يك شمع افشانه اي جهت تزريق گاز و  ايجاد جرقه در يك موتور گازسوز تزريق مستقيم

رضا

برومند

آزاد اسلامي - كرج

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

87/03

طراحي الگوريتم عيب يابي اجزاء سيستم مديريت موتور شامل ميزان معقول بودن خروجي حسگرها

علي
حسين

بهمني
منتصري

 شيراز

كارشناسي‌

مهندسي برق

86

86

راه اندازي كنترل موتور دي سي توسط ميكروكنترلر پي آي سي

حسين
محمد

تراهي
داوري

 شيراز

كارشناسي‌

مهندسي برق

86

87/11

بررسي فرايند توليد ميل بادامك هاي هم‌بند شونده

محمدصادق

زارع

امام حسين (ع)

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

86

ارایه راهکار تجربی بهینه‌سازی برای تشخیص کوبش در یک موتور احتراق جرقه‌ای

محمد

مومني موحد

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

88/03

تدوين نرم افزار تخمين اصطكاك موتورهاي احتراق داخلي و ارزيابي آن

نادر

مشتاقي

فردوسي مشهد

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

86

طراحي و ساخت مدار خوانش فشار داخل سيلندر

علي

معصومي

آزاد اسلامي - تهران جنوب

كارشناسي‌

مهندسي برق

86

86/09

مدلسازي ديناميكي موتور خودروي سونوتا با انجام عمليات تحليل اجزاء
مدلسازي ديناميكي موتور خودرو با انجام عملیات Benchmarking

آيت

هنرآموز

مالك اشتر

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

87/11

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد بهینه سیستم مدیریت هوشمند موتور (EMS)

حميد

ایرانی

آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات

کارشناسی‌ ارشد

مهندسی محیط زیست

86

87

بررسي عملكرد موتور EF7 مجهز شده به سامانة تزريق مستقيم گاز
مدل‌سازي موتورهاي اشتعال جرقه‌اي با پاشش مستقيم گاز . بار چينه‌اي (NGDI-SC)

علي

ميرمحمدي

تربیت مدرس

دكتري

مهندسي مكانيك

86/02

90

مطالعه كنترل كننده‌هاي يك خودروي هيبريد

محمدحسين

ناصري

صنعتي شريف

كارشناسي‌

مهندسي برق

86

86

شبيه سازي سه بعدي جريان در راهگاه ورودي موتور XU7

زینب

فلاحی

زنجان

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86

86/08

ارزيابي مشخصه هاي عملكردي يك موتور احتراق داخلي به روش آناليز اكسرژي

فرزاد

كيا احمدي دليجانی

دانشکده صنعت آب و برق

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87/06

مدل‌سازي قواي محركه خودرو Honda Insight با استفاده از روش‌هاي شناسايي سيستمها

سعيد

بهرامي

صنعتي اميركبير

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87

آناليز،طراحي،ساخت و تست دمپر ارتعاشات پيچشي براي پولي موتور ملي

لاله

دورعلي

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

88/01

شكست ميل لنگ (شبيه‌سازي تنش‌هاي پسماند ناشي از Fillet Rolling و اثر آن بر افزايش عمر خستگي ناشي از بار گذاري متناوب خمشي و پيچشي

مجيد

شاه‌قلي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87

کنترل بهينه زمان و ميزان پاشش سوخت موتور ديزل با هدف کنترل آلايندگي

سيداحسان

صمداني

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87

اندازه گيري دما و رطوبت توسط AVR و نمايش روي رايانه و LCD

محسن

طاعتي

غير انتفاعي سراج تبريز

كارشناسي‌

مهندسي برق

86

87

آناليز ترمومكانيكي پيستون موتور EF7.TC

جواد

قارلقي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

88/02

تحليل آب‌بندي و شناسايي رفتار واشر سرسيلندر چند لايه فولادي تحت شرايط عملكرد موتور با استفاده از روش اجزاي محدود

محسن

قاسمي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87/12

شبيه‌سازي و تحليل فرايند گرم شدن موتور(Warm up) با روش مقاومت‌هاي حرارتي (روش كاپلان)
مدلسازی رفتار حرارتی خنک‌کننده و اجزای موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه‌ای به منظور ارایه‌ی راهکارهای کاهش زمان warm up طی دوره گذرای گرم شدن موتور

علي

قاسميان مقدم

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87/12

تشخيص بدسوزي  در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از شبكه عصبي

نصرت الله

درويش

صنعتي اصفهان

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي برق

86

87

بررسي تاثير  افزودن هيدروژن به سوخت CNG بر مصزف سوخت و كاهش آلاينده ها در موتورهاي احتراق داخلي

آزاد

مشيري

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86

87/11

تحليل خستگي رينگ پيستون موتور جهت بهبود طراحي

حسين

معيري

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

86/10

87

بالانس حرارتي موتور پرخوران
بررسی تراز حرارتی در موتورهای پرخوران گازسوز

مصطفي

كوچك

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

86/12

87/11

بررسي عوامل مؤثر در مصرف روغن و رتبه بندي آنها در آزمون دوام
بررسی عوامل موثر در افزایش میزان مصرف روغن موتور حین آزمون دوام

محسن

مصباح

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/01

87/06

بررسي اثر روغن موجود در گاز در مسير سيستم سوخت رساني خودرو،در شرايط کاري مختلف خودرو و در طول زمان
بررسي اثر روغن موجود در گاز طبیعی فشرده بر شیر تنظیم فشار و مسير سامانه موتور EF7 (موتور ملی) در حالات مختلف کاری خودرو در طول زمان

سيدصادق

فرقاني

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/01

87/06

بررسي تجربي اثر روغن موجود در گاز بر عملكرد و عمر قطعات سامانه سوخت رساني موتور گازسوز

محسن

شيخي كوهسار

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/01

87/06

بررسي نحوه عملکرد وشبيه‌سازي سامانه زمانبندي متغيرپيوسته دريچه‌هاي موتور ملي (CVVT)

اميرحسين

پريور

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/01

87/06

طراحي و تحليل آزمايش‌ها (استفاده از ابزار طراحی آزمایش‌ها به منظور افزایش کارایی فرآیند نگاشت موتور)

محمد
فرهاد

آخوندزاده
شاه‌قاسم‌پور

آزاد اسلامی تهران شمال

كارشناسي‌

مهندسي صنايع

87/01

87/06

شناسايي و بررسي پديده هاي مخربي كه منجر به سايش نشيمنگاه و دريچه هاي  يك موتور گازسوز مي شود و مقايسه رفتار آن پديده ها در يك موتور بنزيني

سعيد

نعيمايي

آزاد اسلامي - كرج

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/02

87

طراحي مخازن گازي با فشار كاري بالاتر از 500 بار

سعيد

نياكان

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87/02

88

تحليل تنش و خستگي شاتون و توسعه كد نرم افزاري شبيه‌سازي

داوود

هاشم‌پور

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87/04

88

طراحي،  ساخت و بهينه‌سازي يک فنربادي فعال (Design, Manufacture and Optimization of an Active Air Spring

محمدرضا

قاسمي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87/06

89

مطالعه تجربي و پارمتریک ضریب انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ و نشيمنگاه

وحيد

موسي‌پور خانشان

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87

88/09

طراحي و ساخت سيستم کنترل کننده صنعتي با باس (CAN) Controller Area Network با استفاده از ميكروكنترلر At91sam7x و ارتباط  با ECU خودرو

احسان
احسان

زاهدي
مشك‌ساز

 شيراز

كارشناسي‌

مهندسي برق

87

87

به دست آوردن زمان بهينه باز و بسته شدن سوپاپ هوا و دود وزمان بهينه جرقه در موتور XU7-CNG

مهراب

اسدي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87

87/06

اندازه گيري بخارات درون محفظة لنگ موتور - blowby meter

محمدعلي

جوهري

علامه محدث نوري - نور مازندران

كارشناسي‌

مهندسي برق

87

88/01

مديريت توان و انرژي در خودروهاي هيبريد

احد

سلطاني سروستانی

 شيراز

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي برق

87

88/06

تحليل عمر خستگي پيستون تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي

جلال

فتحي سولا

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87

88/06

بررسي تجربي احتراق يک موتور اشتعال جرقه اي با سوخت ترکيبي بنزين و اتانول در جهت کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها

خدارحيم

فرهنگ

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي هوا فضا

87

88/04

Developing gasoline burner for catalysts ageing

سعيد

عبدالملكي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87

88

طراحي سامانه مديريت تامين‌کنندگان در طرح توسعه قواي محرکه خودرو

حسن

بحرالعلوم

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي صنايع

87

88

پيرسازي واكنشگر شيميايي خودرو با استفاده از مشعل

سعيد

عبدالملكي

دانشکده صنعت آب و برق

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87

87

انتخاب مواد و روش توليد و ساخت نمونه در اشل ازمايشگاهي و ارزشيابي خواص کاربردي آن ، جهت ساخت ميل لنگ ADI  براي موتورهاي ديزلي پردور(HSD)
/ ارايه آلياژ و تعيين پارامترهاي عمليات حراراتي براي چدن نشكن آستمپر شده جهت جايگزيني فولاد آهنگري شده به كار رفته در توليد ميل لنگ موتورهاي ديزلي

چيا

قوي‌پنجه

آزاد اسلامي - تهران جنوب

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي متالورژي

87/08

89/06

تحليل و ارزيابي تنش،تخمين عمر خستگي و تحليل هيدرود ديناميك لايه روغن در گژن پين موتور ملي EF7

محمد

كاظمي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

87/10

89/06

طراحي و پياده‌سازي سيستم مديريت الزامات در شرکت ايپکو براساس مدل CMMI
طراحي و پياده‌سازي سامانه مدیریت نیازمندی‌های طراحی توسعه محصول جدید در شرکت ایپکو

سينا
علي

انصاري
دروگر

علم و صنعت ايران

كارشناسي‌

مهندسي صنايع

87/11

88/05

الگوبرداري در موتورهاي صنعتي

وحيد

گل‌چشمه

آزاد اسلامي - تهران جنوب

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

87/11

88/05

طراحی و شبیه‌سازی تغییر زمان‌بندی سوپاپ و حذف دریچه گاز بر اساس چرخه میلر

هومن

درستکار

شهيد رجايي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

88/01

88/06

طراحي استراتژي كنترلي براي خودروي سمند دوسوخته هيبريد و مقايسه آن با نسل اول هوندا اينسايت

سيدياشا

پرويني اسكويي

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/03

89

شبيه‌سازي ارتعاشات موتور ملي بر روي نگهدارنده‌هاي لاستيكي و هيدروليكي در مدل کامل خودرو

علي

ترابي‌ پاريزي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

88/04

89/02

بررسي نشتي سوپاپ در موتور احتراق داخلي از طريق انتشارات صوتي (اكوستيك اميشن)

صادق

حسيني

صنعتي اميركبير

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/04

89/06

بررسي تجربي عملكرد افشانه خنك‌كننده سمبه موتورهاي اشتعال جرقه‌اي و مقايسه نتايج حاصل از آن با شبيه‌سازي عددي

محمد

ايزدي‌نجف‌آبادي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

88/06

89/04

بررسي خواص مواد در آلياژهاي سرسيلندر
بررسی خواص مواد در آلیاژ سرسیلندر موتور ملی

احسان

پرشيزفرد

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي متالورژي

88

89/04

بررسی علل تخریب زنجیر تایم موتور و تاثیر عملیات حرارتی و پارامترهای آزمون سایش بر رفتار سایشی قطعات تشکیل دهنده آن

علي‌اكبر

ثقفي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي متالورژي

88

88

طراحي سيستم كنترل هوشمند موتور بر مبناي شبكه‌هاي عصبي
کنترل تزریق سوخت موتور خودرو با استفاده از کنترلرهای هوشمند

فرشته

برقي

 شيراز

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي برق

87

88/06

تشخيص الگوي رانندگي و ترافيك در تهران جهت كنترل خودروهاي تركيبي(دورگه)

محمد‌رضا

بشيري

تهران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي برق

87

88

انتخاب و انطباق توربوشازژ مناسب براي موتور EF7 گازسوز تنفس طبيعي
/ انطباق توربو شارژ مناسب با موتور گازسوز تنفس طبيعي به منظور كنترل راندمان حجمي و نسبت تراكم

آزاده

ساجدين

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88

89/05

بررسي پديده شعله برگشتي بصورت تحليلي و تجربي

مهدي

قزويني‌زاده

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

88

88

بررسي پديده پيرنرمي آلياژ پيستون در موتور OHVG و كاربرد آن در تعيين دماي كاري پيستون

رضا

قلي‌زاده

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي متالورژي

88

89/03

بررسي پيشبرد مشخصه هاي خانواده موتور ملي به كمك سامانه زمانبندي متغير پيوسته دريچه ها

اميرحسين

پريور

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88

89

ارايه ابزار نرم افزاري تخمين پارامترهاي سيتم كنترل كننده حلقه بسته دور آرام موتور

فرشاد

ميثمي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88

89

بررسي تغيير آلياژ سرسيلندر از Al-Si-Cu  به Al-Si-Mg در موتورهاي ديزلي سواري

هادي

ابراهيمي

آزاد اسلامي - تهران جنوب

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي متالورژي

88/08

89

بررسي تجربي تاثير شمع كاركرده بر عملكرد موتور و آلاينده ها در موتور گاز سوز

سعيد

جوان

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/08

90/04

طراحي سيستم خنك‌كاري در منيفولد اگزوز يكپارچه با سرسيلندر
جندراهه خروجي يكپارچه با بستار

محمدامين

نشان

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/09

90/07

شبيه‌سازي مبدل‌هاي شيميايي براي كاهش آلايندگي خروجي موتورهاي ديزل سبك
شبيه‌سازي عملکرد مجموعه‌های كاهنده آلايندگي در موتورهاي ديزل سریع

مصطفي

كوچك

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/12

89/11

بررسي انواع، علل و اثرات عدم احتراق در موتورهاي SI و روش‌هاي تشخيص خودكار و كنترل آنها و استراتژي‌هاي ECU

ابوالقاسم

آهنگر

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89/02

89

بررسي پارامترهاي استارت سرد در دماهاي پايين بر مبناي سيكل‌هاي اوليه احتراق براي گاز طبيعي و مخلوط هيدروژن-گاز طبيعي در موتور EF7

بهداد

افخمي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89/02

90/02

حل دقيق ياتاقان هاي موتورهاي احتراق داخلي با كمك نرم افزار AVL-EXITE

هامون

جعفريان

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/02

89/07

پايش آلاينده‌هاي تبخيري در موتور EF7
مانیتورینگ سیستم جمع‌آوری بخارات بنزین

حميد
احمدرضا

زماني
شاهرخ‌شاهي

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/02

89/06

تحليل راهبردهاي گرمايش سريع موتور در استارت سرد موتور ملي

عليرضا

كاظمي ‌طاسكوه

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/02

89

عيب‌يابي كاتاليزور شيميايي در موتور ملي
/ تحليل روش‌هاي كنترل و عيب‌يابي واكنشگر شيميايي در خودروهاي سواري

علي

سلوك مفرد

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/02

89/12

تحليل راهبردهاي عملكرد ترمز ضد قفل (ABS) در خودروهاي سواري

مسعود

علي‌رمضاني

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/02

89/06

شبيه‌سازي موتورهاي نسبت تراكم متغير

سيدمحمدحسين

سيدغفوري

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89/03

89/12

بررسي جريان و تحليل دمايي زير درب موتور سمند توسط نرم افزار Fluent

محمد

آمره

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/04

89/07

شبيه‌سازي روغن‌كاري موتور در حالت Cold Start

محمد

مرامي باني

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89/04

90/11

شبيه سازي احتراق پالسي در محفظه احتراق دستگاه پيرساز

علي

رحيمي

علم و صنعت ايران

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

88/03

89

شبيه‌سازي چرخه‌ي ميلر ديزل 87 براي تبديل به صد در صد گازسوز و دستيابي به بازده‌ي بهينه

مهدي

درزي‌بورخاني

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89/06

طراحي و تحليل آزمايشها

فرهاد

شاه‌قاسم‌پور

امام حسين (ع)

كارشناسي‌

مهندسي صنايع

89

89

راه‌اندازي يك سيستم مبتني بر AT91SAM9260 با امكان برنامه نويسي

حسين

عصاران قمي

شاهد

كارشناسي‌

مهندسي برق

89

89/06

موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته با سوخت جديد(پژوهش در مورد استانداردهاي سوخت)

مهدي

مستشاري‌راد

آزاد اسلامي - تهران جنوب

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89

عيب يابي سرخود موتورهاي اشتعال جرقه‌اي و استانداردهاي آلايندگي كشورهاي اروپايي

كميل

منصوري

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89

شبيه سازي و تحليل يک بعدي + آزمون + کاليبراسيون – مدار خنک کاري موتور هاي احتراق داخلي

رضا

مهاجرپور

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89

شبيه‌سازي محفظة احتراق موتورهاي درونسوز

رضا

نظري

 شيراز

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89

طراحي مشاهده‌گر براي فشار منيفولد خروجي موتور اشتعال جرقه‌اي بنزيني مجهز به توربو شارژ

وحيد

حسني‌منير

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89

92/06

مدل‌سازي و شناسايي پارامترهاي نگهدارنده‌هاي هيدروليكي موتور ملي

علي

بيگ‌رضايي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

89/08

راهبرد‌هاي ECU در مديريت و كنترل كاتاليست و حسگرهاي اكسيژن بعد از فعال سازي كنترل لامبدا و ارايه ابزار نرم‌افزاري مناسب جهت تخميين پارامترها

مسعود

ريحانيان

صنعتي شريف

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

89

90/10

طراحي وساخت نمونه افشانه تزريق مستقيم گاز جهت استفاده در محفظه احتراقي حجم ثابت

مهدي

سلطاني

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89

90/08

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته

ستاره

کشمیری‌پور

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

علوم کتابداری و اطلا‌رسانی

89

89/11

شبيه‌سازي ديناميكي موتور ملي در نرم افزار Adams Engine و مقايسه با نتايج تحليلي
مدل‌سازي ديناميكي موتور ملي بنزيني سواري (EF7NA)

حامد

نوابي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/08

90/08

شبيه‌سازي ديناميكي موتور ملي در نرم افزار Adams Engine و مقايسه با نتايج تحليلي
مدل‌سازي پويايي موتور ملي ديزل سواري (EFD)

محمدصابر

نعمتي

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/08

90/08

طراحي و ساخت محفظه حجم ثابت احتراقي با پنجره‌هاي شفاف اپتيكي جهت آزمون هاي بررسي جريان افشانه و شعله

سيدسعيد

احمدي‌ سليماني

صنعتي اميركبير

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/09

90/06

آناليز مودال ميل لنگ (موتور ملي)

مهدي

استهري

علم و صنعت ايران

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

89/11

90/06

طراحي، ساخت و ارزيابي موتور استرلينگ
كاربردهاي موتور هوا گرم (استرلينگ)

حجت‌الله

دميرچي

تربیت مدرس

کارشناسی‌ ارشد

مهندسي مكانيك

90/02

90/12

ساخت استند تست تيلتينگ موتور

حامد

كيوان‌پور      

آزاد اسلامی - تهران مرکزی

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

90

90

امكان سنجي استفاده از هيدروژن در موتورهاي بنزيني

سياوش

گرمسيري‌نژاد

آزاد اسلامي - دشتستان برازجان

كارشناسي‌

مهندسي مكانيك

90

90/06