خانه > همکاری با ما > پایان نامه های دانشجویی > پایان نامه های پیشنهادی

پایان نامه های پیشنهادی

تاریخ بروزرسانی  1398/08/13

عنوان پايان‌نامه

مقطع

رشته

اندازه‌گیری و پایش ارتعاشات پیچشی محورهای دوار

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی شرکت‌های پروژه محور

کارشناسی

مدیریت

ارایه الگوی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت‌های پروزه محور

کارشناسی

مدیریت

توسعة یک روش تجربی برای تعیین مقادیر تنش در نواحی تماسی موتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

امکان سنجی  و تجهیز محیط آزمایشگاهی صفحه داغ، جهت ایجاد رسوب در نازل انژکتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

طراحی و ساخت میز آزمون سامانه‌ی دریچه‌ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

مدلسازی و کنترل آلایندگی HC  در راه اندازی سرد موتورهای احتراق داخلی با استفاده از شبیه سازی واکنشگر شیمیایی سه منظوره

کارشناسی‌ ارشد
دکتری

مهندسي مكانيك

بررسی تجربی رفتار ارتعاشی سامانة دریچه­ ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

تعیین مشخصه‌های میزان بلندشدگی و سرعت نشست در سامانة دریچه ­ها

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

بررسی روش‌های ساخت و الگوبرداری فیلتر الیاف مصنوعی (Fleece) جدا ساز قطرات روغن در موتور احتراق داخلی

کارشناسی

مهندسی نساجی

محاسبه بازده چاه تا چرخ خودروهای احتراقی و الکتریکی

کارشناسی

مهندسي مكانيك

بهینه‌سازی طرح قالب ریخته‌گری بر فشار کپه سرسیلندر در موتور احتراقی با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

مطالعة روش ها (چگونگی) استخراج چرخة رانندگی از داده های سفر خودروها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

 شبیه‌سازی سه بعدی پایا جریان عبوری از روی تیغه‌های سامانة هندسة متغیر در توربوشارژر موتور دیزل

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان عبوری از روی شیرکنارگذر جریان بر روی محفظة کمپرسور توربوشارژر موتور بنزینی

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

بررسی پارامترهای هندسی و کیفی قطعات پلیمری موتوری تولید شده با فرآیند ساخت افزایشی با پرینتر سه بعدی

کارشناسی

مهندسي مكانيك

مطالعه رفتار خزشی قطعات پلیمری موتوری تولید شده با فرآیند ساخت افزایشی با پرینتر سه بعدی

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك