خانه > نشریات و اسناد آموزشی

نشریات و اسناد آموزشی

یکی از اهداف مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو توسعۀ دانش موتورهای احتراق داخلی در ایران است. بدین منظور بخشی از دانش بدست آمده در ایپکو، در قالب مقالات علمی معتبر و کتب منتشر شده است:

لیست مقالات منتشر شده تا سال 2014

این صفحه در حال به روز رسانی است.