خانه > محصولات و خدمات > موتور بنزینی

موتور بنزینی

موتور EF7 تنفس طبیعی 

شرح

واحد

مقدار

  حجم جابجايي موتور

cc

1649

  تعداد استوانه ها

عدد

4

  (قطر استوانه(سیلندر

mm

78.6

  (طول مسير جابجایی (كورس

mm

85

  نسبت طول مسير جابجایی به

 قطر استوانه 

-

1.08

  نسبت تراكم 

-

11

  حداكثر قدرت

kW

82

  حداكثر قدرت در دور

rpm

5750

  حداكثر گشتاور

N.m

150

  حداكثر گشتاور در دور

rpm

3300

  حداكثر قدرت

h.p

110

  تعداد دريچه در يك استوانه

عدد

4

  سيستم سوخت رساني

-

انژکتوری

  نوع سوخت 

-

بنزین سوپر(اکتان 95) 

فناوری شاخص  

زمان بندی متغیر دریچه های هوا(CVVT)

 


 

موتور XUM

شرح واحد مقدار
  حجم جابجايي موتور cc 1905
  تعداد استوانه ها عدد 4
  (قطر استوانه(سیلندر mm 83
  (طول مسير جابجایی (كورس mm 88
  نسبت طول مسير جابجایی به - 1.06
  نسبت تراكم  - 10.2
  حداكثر قدرت kW 78.2
  حداكثر قدرت در دور rpm 5500
  حداكثر گشتاور N.m 155
  حداكثر گشتاور در دور rpm 3750
  حداكثر قدرت h.p 105

موتور EF7-TC

شرح واحد مقدار
  حجم جابجايي موتور cc 1650
  تعداد استوانه ها عدد 4
  (قطر استوانه(سیلندر mm 78.6
  (طول مسير جابجایی (كورس mm 85
  نسبت طول مسير جابجایی به - 1.08
  نسبت تراكم  - 9.6
  حداكثر قدرت kW 107
  حداكثر قدرت در دور rpm 5000
  حداكثر گشتاور N.m 215
  حداكثر گشتاور در دور rpm 2000
  تعداد دريچه در يك استوانه عدد 4
  سيستم سوخت رساني - انژکتوری
  نوع سوخت  -   بنزین
فناوری شاخص   پرخوران