آزمایشگاه خودرو

آزمایشگاه خودرو ایپکو با کادری مجرب و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته، به عنوان یکی از معتبرترین مراجع در سطح کشور برای اجرای آزمون های خودرویی با محوریت سنجش مقدار آلایندگی در محدودۀ استاندارد اروپا محسوب می شود. به‌دلیل انعطاف پذیری در برآورده كردن درخواست مشتریان، بسیاری از شرکت ها، مراکز تحقیقاتی معتبر و دانشگاه ها راغب به ارجاع آزمون‌های خود به ایپكو هستند. از این رو ایپكو توانسته است موقعیت مناسبی در میان مشتریان به‌دست آورد.

 برخی از آزمون‌های قابل اجرا در آزمایشگاه آلایندگی خودرو ایپكو عبارتند از:

  • آزمون‌های سنجش آلایندگی و مصرف سوخت بر اساس استانداردها و سیكل‌های متفاوت
  • آزمون‌ توان سر چرخ
  • آزمون‌ كالیبراسیون خودرویی
  • ارزیابی قابلیت شیب روی

 

امكانات و خدمات آزمایشگاه خودرو

شاسی دینامومتر ، این آزمایشگاه ساخت شركت Froude Consine انگلستان، با مشخصات ذیل می باشد:

 

Max Speed : 250 km/h
Max Tractive Effort : 4950 N (0-109 km/h)  @ roller surface

Max Power : 150 kw (109-250 km/h)
Inertia Range : 467-2800 kg

 
این شاسی دینامومتر ویژۀ خودروهای تك محور است و گروه خودروهای M1 و N1 را با یك محور پوشش می دهد. مجموعه آنالیزورهای آزمایشگاه خودرو ایپكو از شركت HORIBA  تأمین و توانائی انجام آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت تا استاندارد ECE R83/05 را دارد. اندازه گیری میزان مصرف سوخت خودرو بر اساس این استاندارد از روش محاسبه بالانس كربن و آنالیز آلاینده‌ها انجام می شود. نوع سوخت مجاز در این آزمایشگاه برای آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت، سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی (CNG) می باشد. خودروهایی كه از سوخت‌های دیگر استفاده می‌كنند تنها می توانند در آزمایشگاه ایپكو آزمون توان بدهند. 

آزمایشگاه خودرو ایپكو دو ویژگی خاص دارد كه آن‌ را از سایر آزمایشگاه‌های داخل كشور متمایز می كند:
 
۱- مجموعة آنالیزورهای آلایندگی، از یك آنالیزور مستقل گاز متان (CH4) بهره می‌برد كه مختص خودروهای گازسوز است. بدین‌ ترتیب مشتری می‌تواند میزان گاز متان را كه درصد عمده ای از هیدروکربن های نسوخته موجود در اگزوز خودروی گازسوز را تشکیل می دهد، مشخص کند. 
۲- مجموعه آنالیزورهای آلایندگی، قابلیت اندازه گیری بازده واكنشگر شیمیائی خروجی دود خودرو (كاتالیست)  را دارد. بدین صورت كه آنالیز همزمان گازهای قبل و بعد از واكنشگر در دو مجموعه آنالیزور كه بصورت موازی هم قرار گرفته اند انجام شده و بازدهی واکنشگر محاسبه می شود.
 
آزمون‌های توان سرچرخ، شیب روی و آزمون شتاب از جمله آزمون‌های دیگری است كه در این مركز انجام می شود.