خانه > محصولات و خدمات > خدمات مهندسی در تولید

خدمات مهندسی در تولید

امروزه توليد محصول با حداقل ايراد و افزايش رضايتمندي مشتري، رمز بقاء در محيط كسب و كار متلاطم امروز است. علي‌‌رغم وجود سدهاي كنترلي مختلف از سطح توليد قطعه تا محصول نهايي، بازهم امكان بروز ايراد در محصول به دلايل گوناگون محتمل مي‌باشد. لذا مديريت مهندسي نيز از این امر غافل نبوده و همواره پشتيبان رساندن محصول با حداقل ايراد بدست مشتري (در سطح كارخانه و مصرف‌كنندۀ نهايي) بوده و در اين راه، فرآيندهايي بدین شرح انجام مي‌گردد:

  • بررسي، طبقه‌بندي و تحليل اوليه آماري، مطابق اطلاعات ارائه شده از واحدهاي مرتبط
  • تجزيه، تحليل فني و ريشه‌يابي عيوب و ايرادات محصول
  • تعامل با واحدهاي توليد، تامين و خدمات پس از فروش، از طريق برگزاري جلسات مشترك فني و تشكيل تيم‌هاي حل مساله
  • تعريف پروژه‌هاي كيفي براي ريشه‌يابي ايراد
  • بازديد فني از خطوط توليد براي ريشه‌يابي ايرادت با منشاء فرآيند توليد
  • حضور در نمايندگي ها براي مشاهده مستقيم ايرادت محصول در خدمات پس از فروش
  • بازديد فني از شركتهاي سازنده قطعات و مجموعه هاي موتوري
  • تعامل با واحدهاي طراحي و آزمايشگاه ها
  • بررسي و تحليل نتايج واصله براي دستيابي به منشاء ايراد
  • ارائه راهكار براي رفع ريشه‌اي ايراد شامل هشدارهاي كيفي به سازنده، خطوط توليد و سازمان خدمات پس از فروش، تعريف معيارهاي كنترلي بيشتر در سطح قطعه و يا در فرآيندهاي توليد براي اطمينان از صحت محصول، تغيير در تعاريف و طرح  قطعات براي كاهش ريسك و ارتقاء كيفي محصول

 

نمونه‌اي از ايراد سايش ديواره پيستون

 

نمونه اي از استخوان ماهي ايراد سايش ديواره پيستون