خانه > محصولات و خدمات > مدیریت هوشمند موتور

مدیریت هوشمند موتور

نگاشت رایانۀ موتور اشتعال جرقه ای (بنزینی و گازسوز)

شركت ايپكو با هدف توسعه و طراحي موتورهاي بهینه از نظر آلايندگي، مصرف سوخت و توان از به روزترین روش ها برای نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) موتورها استفاده مي نمايد. بیشتر کارهای كارشناسان در این زمینه در دو بخش موتور و خودرو بدین شرح اند:

فعاليت های موتوری نگاشت و كاليبراسيون

اجرای فرایند تنظیم (کالیبراسیون) موتور که در اتاق آزمون موتور مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات انجام مي گيرد. برخي از آزمون در این راستا بدین شرح اند:

 -         کالیبراسیون جداول ECU برای بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور
 -         کالیبراسیون راهبرد تشخیص بار ECU (Load Detection)

 • فشار و دمای چند راهۀ هوا
 • فشار و دمای چند راهۀ دود
 • جرم گازهای پسماند
 • اثرات تشدید هوای ورودی (Pulsation Effect) 
 • زمانبندی باز و بسته شدن دریچه های هوا و دود (سوپاپ ها)
 • فشار و دمای محیط

 -         نگاشت و تنظیم جداول پایه

 • جداول پیشرسی (آوانس) جرقۀ پایه
 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حفاظت دمایی قطعات
 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حالت تمام بار
 • تصحیح پیشرسی جرقه بر حسب نسبت هوا به سوخت
 • جدول فاز پاشش (زاویۀ اتمام پاشش)
 • جدول زاویۀ میل بادامک پایه
 • جدول تعیین زاویۀ پیشرسی حد کوبش: سوخت معمولی، سوخت اکتان پایین
 • جدول تعیین زاویه پیشرسی کمینه
 • جدول بار نسبی کمینه

 -         کالیبراسیون جداول ساختار گشتاور

 • گشتاور بیشینه
 • تصحیح گشتاور بر حسب پیشرسی جرقه
 • تصحیح گشتاور بر حسب  نسبت هوا به سوخت
 • معادلۀ گشتاور با شار هوا
 • معادلۀ گشتاور با آوانس جرقه
 • مدیریت دینامیکی سهم گشتاور از هوا و جرقه
 • گشتاور بیشینه و کمینه
 • گشتاور اصطکاکی
 • درخواست های گشتاور: رابطه پدال گاز، گشتاور مصرف کننده ها (کولر، فن ها، فرمان هیدرولیک(

 -         کالیبراسیون کوبش (Knock calibration)

 • تعيين جدول جرقه با توجه به كيفيت سوخت
 • تعيین محل حسگر كوبش
 • تعيین فركانس فيلتر كردن سيگنال حسگر
 • تعيين پنجره اندازه گيري كوبش
 • تعيين آستانه براي در نظر گرفتن كوبش
 • تطبيق كوبش
 • تشخيص کوبش در حالت های ديناميكي

 فعاليت های نگاشت و كاليبراسيون بر روی خودرو

اين شركت قادر است فعاليت هاي نگاشت و كاليبراسيون كاملي را بر روی طيف وسيعي از خودروها، با موتورهای مختلف، رايانه موتور مختلف، با جعبه دنده های متفاوت و غيره اجرا کند. اين آزمون ها با تجهيزات پيشرفته و به روز دنيا انجام مي گيرد و به عنوان نمونه شامل مواردی بدین شرح است:

 • دستیابی به  استاندارد آلایندگی (یورو ۲، یورو ۳، یورو۴  و . . .)
 • بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور  و . . .
 • بهینه سازی عملکردهای خودرویی نظیر شتاب گیری، راحتی سفر، راه اندازی (استارت)، قابلیت رانندگی و . . .
 • آزمون های زمستانی و تابستانی برای کالیبراسیون ECU در شرایط آب و هوایی مختلف
 • انجام کالیبراسیون برای توابع سامانۀ عیب یابی خودکار (On Board Diagnostic)
 • خدمات مشاوره و تحویل گیری کالیبراسیونهای انجام شده توسط سایر مراکز برای خودروسازان
 • خدمات بررسی، شناسایی و رفع عیوب نگاشت و تنظیم خودروهای در حال تولید، از نقطه نظر استاندارد آلودگی، مصرف سوخت، خرابی موتور بر اثر تنظیم نادرست کوبش ( Knock)، Gerk و ...
 • تنظیم ECU برای کاربرد های خاص: آزمون های دوام، آزمون های انتهای خط تولید موتور و ...
 • کالیبراسیون به صورت نمونه سازی سریع: جهت راه اندازی خودروهای نمونه (Demonstration)، خودروهای مفهومی، خودروهای و موتورهای تغییر یافته
 • خدمات تنظیم (تیونینگ) برای خودروهای مسابقه ای: مسابقات رالی، سرعت و ...
 • فعالیتهای بررسی نقاط قوت و ضعف نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) ECU های مختلف در قالب طرح های الگو برداری
 • آزمون های تأیدیه و بررسی دستیابی به نتایج طرح
 • مشاوره و سایر خدمات فنی خاص مورد نیاز مشتری