حرفه ما، توسعه قوای محرکه گازسوز

حرفه ما، توسعه قوای محرکه گازسوز

ایپکو یکی از پیشگامان  طراحی و توسعۀ موتورهای پایه گازسوز است که در فرآيند طراحی و توسعه این موتورها تجربه و دانش زيادي كسب كرده است.
تعادلی میان خواسته‌ها، هزینه‌ها و حفاظت از محیط زیست
چرا CNG؟
%
0
انتشار تعداد ذرات کمتر (در مقایسه با بنزین)
0
(g/km)
نرخ انتشار CO2
%
0
هزینه سوخت کمتر
طراحی دقیق مطابق نیازمندی سوخت CNG

فناوریهای استفاده شده در موتور پایه گاز سوز خانواده موتور EF:

فناوری تزریق گاز با فشار زیاد
استفاده از نسبت تراکم بهینه
استفاده از فناوری زمان بندی متغیر دریچه ها
قطعاتی برای تحمل دما و فشار بیشتر
این موتور برای عملکرد بهینه در حالت استفاده از گاز طبیعی طراحی شده و بنزین به عنوان سوخت دوم در آن مطرح است. موتور EF7 حداکثر توانی معادل 103 اسب بخار و گشتاوری برابر با 137 نیوتون-متر را دارا بوده و موفق به کسب استاندارد آلایندگی یورو 4 شده است.

نمودار توان و گشتاور موتور EF7 (در حالت گاز)

سامانة زمان‌بندي متغير دريچه ها(CVVT)

سامانة زمان‌بندي متغير پيوستة دريچه ها

در این فناوری زمان‌بندي تنفس توسط شكل و زاوية قرارگيري بادامك‌ها تنظيم مي‌شود. براي آن كه وضع تنفس بهينه باشد، موتور به زمان‌بندي مختلف دريچه در سرعت‌هاي مختلف نياز دارد. وقتي كه سرعت موتور افزايش مي‌يابد، زمان لازم براي تنفس و تخليه كم مي‌شود، بنابراين فرصت كافي براي ورود مخلوط تازه به درون استوانه و محفظة احتراق و خروج سريع دود از موتور وجود ندارد، بنابراين بهترين راه حل اين است كه دريچة دود ديرتر بسته شود و دريچة هوا زودتر باز شود، به عبارت ديگر همپوشاني دريچه هاي دود و هوا متناسب با افزايش سرعت، افزايش مي‌يابد. بدون استفاده از فناوري زمان‌بندي متغير دريچه ها، مهندسان ناگزيرند زمانبندي ميانه‌اي را براي موتور انتخاب كنند. با استفاده از زمان‌بندي متغير دريچه‌ها، قدرت و گشتاور مي‌تواند در ناحية وسيعي از سرعت، بهينه شود بي آن كه اثر منفي روي ديگر كميت‌ها ديده شود. در موتورهای گازسوز، برای احتراق کامل حدود 15 درصد هوای بیشتری نسیت به حالت بنزین سوز نیاز داریم. بنابراین استفاده از فناوری CVVTبرای رسیدن به گشتاور مطلوب مهم تر است.
نتايج اصلي به كار گيري این سیستم به اين شرح است:
■ افزايش توان بيشينه در سرعت دوراني بيشتر
■ افزايش گشتاور بيشينه در سرعت دوراني كندتر كه بهبود شتاب خودرو را به دنبال خواهد داشت.

فناوری حلقه نشیمنگاهی(سیت سوپاپ)

حلقه‌ی نشیمنگاهی دریچه

حلقه‌ی نشیمنگاهی نقشی اساسی در طول عمر سوپاپ ایفا می‌کند به طوری‌که قسمت اعظمی از حرارت سوپاپ از طریق این قطعه به سرسیلندر انتقال می‌یابد. یکی از مسائل اساسی در موتورهای گازسوز در مقایسه با موتورهای بنزینی حرارات بالای محفظه احتراق است که یکی از علل این امر فقدان گرمای نهان تبخیر در سوخت گاز می‌باشد. بدین ترتیب که پاشش بنزین به صورت افشانه ای در راهگاه ورودی، باعث کاهش دمای سوپاپ ورودی و همچنین محفظه‌ی احتراق و در نتیجه‌ی آن کاهش دمای اجزا دیگر موتور می‌شود اما در موتور گازسوز پاشش گاز، کاهش دمای محسوسی را ایجاد نمی‌کند و این امر موجب ایجاد تنش حرارتی زیادی در اجزا موتور می‌شود. حلقه‌ی نشیمنگاهی سوپاپ به عنوان جزئی که تحت تنش حرارتی زیادی قرار دارد، علاوه بر انتقال حرارت مناسب، باید توان تحمل ضربات پیوسته‌ی سوپاپ و همچنین فشار ناشی از احتراق را نیز داشته باشد. متخصصان مرکز تحقیقات موتور با دانش و تجربه‌ی کافی در زمینه موتورهای گازسوز و با انجام آزمون‌های دوام متعدد، توانسته‌اند با ایجاد تغییرات مناسب در آلیاژ و طراحی این قطعه نسبت به موتور بنزینی، به طراحی مناسبی از این قطعه دست پیدا کنند.