خانه > همکاری با ما > پایان نامه های دانشجویی > پایان نامه های پیشنهادی

پایان نامه های پیشنهادی

تاریخ بروزرسانی  1397/8/29

عنوان پايان‌نامه

مقطع

رشته

بهبود خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم سری 2000، 6000 و 7000 از طریق فرآیند ترکیبی روش SPD و عملیات حرارتی به منظور استفاده در ساخت قطعه‌ی شاتون

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

تحلیل  و بهینه‌سازی چیدمان مناسب رادیاتور و فن برای جریان هوا در سیستم خنک کاری خودرو

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

استخراج چرخه رانندگی ایران براساس شرایط واقعی برای خودروهای سواری

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

مطالعه روش های تعیین دمای کاری سوپاپ در موتورهای درون سوز

کارشناسی

مهندسی متالورژی یا مکانیک

اندازه‌گیری و پایش ارتعاشات پیچشی محورهای دوار

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی شرکت‌های پروژه محور

کارشناسی

مدیریت

ارایه الگوی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت‌های پروزه محور

کارشناسی

مدیریت

امکان سنجی  و تجهیز محیط آزمایشگاهی صفحه داغ، جهت ایجاد رسوب در نازل انژکتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

طراحی و ساخت میز آزمون سامانه‌ی دریچه‌ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

توسعة یک روش تجربی برای تعیین مقادیر تنش در نواحی تماسی موتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

مطالعه و ارائه مدلی (هایی) جهت ارزیابی ریسک توسعه محصول موتور

کارشناسی

مهندسی صنایع

بررسی تجربی رفتار ارتعاشی سامانة دریچه ­ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

تعیین مشخصه‌های میزان بلندشدگی و سرعت نشست در سامانة دریچه ­ها

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك