خانه > همکاری با ما > پایان نامه های دانشجویی > پایان نامه های پیشنهادی

پایان نامه های پیشنهادی

تاریخ بروزرسانی  1398/03/19

عنوان پايان‌نامه

مقطع

رشته

استخراج چرخه رانندگی ایران براساس شرایط واقعی برای خودروهای سواری

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

مطالعه روش­های تعیین دمای کاری سوپاپ در موتورهای درون سوز

کارشناسی

مهندسی متالورژی یا مکانیک

اندازه‌گیری و پایش ارتعاشات پیچشی محورهای دوار

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی شرکت‌های پروژه محور

کارشناسی

مدیریت

ارایه الگوی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت‌های پروژه محور

کارشناسی

مدیریت

امکان سنجی  و تجهیز محیط آزمایشگاهی صفحه داغ، جهت ایجاد رسوب در نازل انژکتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

طراحی و ساخت میز آزمون سامانه‌ی دریچه‌ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

توسعة یک روش تجربی برای تعیین مقادیر تنش در نواحی تماسی موتور

کارشناسی

مهندسي مكانيك

مطالعه و ارائه مدلی (هایی) جهت ارزیابی ریسک توسعه محصول موتور

کارشناسی

مهندسی صنایع

مدلسازی و کنترل آلایندگی HC  در راه اندازی سرد موتورهای احتراق داخلی با استفاده از شبیه سازی واکنشگر شیمیایی سه منظوره

کارشناسی‌ ارشد
دکتری

مهندسي مكانيك

بررسی تجربی رفتار ارتعاشی سامانة دریچه­ ها

کارشناسی

مهندسي مكانيك

تعیین مشخصه‌های میزان بلندشدگی و سرعت نشست در سامانة دریچه ­ها

کارشناسی ارشد

مهندسي مكانيك

ارایه‌ی روشی برای ساخت فیلتر الیاف مصنوعی (Fleece) جدا ساز قطرات روغن در موتور احتراق داخلی

کارشناسی

مهندسی نساجی

محاسبه بازده چاه تا چرخ خودروهای احتراقی و الکتریکی

کارشناسی

مهندسي مكانيك