خودروهاي چينی پس از تحریم؛ از اخراجی‌ها تا ابقایی‌ها

هرچند براساس پيش‌بيني‌ها ورود اولين توليدات مشترك خودروسازان بزرگ ايراني با اروپايي‌ها و ديگر خودروسازان معتبر جهاني دو، سه سالي زمان مي‌برد اما از همين حالا شست چيني‌ها خبردار شده است كه بازار ايران ديگر آن بازار بسته زمان تحريم نخواهد بود. از سوي ديگر با اين‌كه به نظر نمي‌رسد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد اما با رفع تحريم‌ها امكان خريد مستقيم از خودروسازان جهاني و حذف واسطه‌ها فراهم مي‌آيد كه از هزينه‌هاي واردات خودرو خواهد كاست و روي قيمت عرضه آن در ايران بي‌تأثير نخواهد بود. اين دو موضوع يعني توليد مشترك ايران با خودروسازان جهاني و حذف واسطه‌ها در واردات، خودروسازان چيني را بر آن داشته تا استراتژي جديدي براي بازار ايران در دوران پس از تحريم آغاز كنند. بر اين اساس، توليد خودروهاي "بي‌كيفيت" چيني و واردات خودروهاي "باكيفيت اما گران‌قيمت" چيني متوقف مي‌شود و آن دسته از خودروهاي چيني شانس بقا و حتي رقابت با خودروسازان معتبر جهاني در ايران را خواهند داشت كه در جلب رضايت مشتري ايراني هم از جهت كيفيت و هم از جهت قيمت متناسب با آن، موفق عمل كرده‌اند.