برگزاری اولین جلسه کمیته علمی دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت

به گزارش دبیرخانه انجمن علمی موتور ایران، اولین جلسه هماهنگی دهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت، در تاریخ چهار شنبه 25 مرداد ماه 1396 و با حضور مسئولین انجمن علمی موتور ایران، نمایندگان مرکز تحقیقات موتور،  پژوهشگاه صنعت نفت و سایر اعضای کمیته علمی در شرکت ایپکو برگزار شد.

 در این جلسه ابتدا تاریخچه و آمارهای مربوط به دوره ­های قبلی همایش موتور و مخصوصا همایش نهم ارائه شد. در ادامه آقای مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم (رئیس همایش) جناب آقای دکتر اصفهانیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست را به عنوان دبیر علمی همایش دهم معرفی کردند.

در ادامه جلسه به بررسی سرفصل های همایش، زمان ارسال مقالات و برنامه جلسات آتی کمیته علمی همایش پرداخته شد. دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت از تاریخ 24 الی 26 بهمن ماه 1396 در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد. این همایش با مشارکت انجمن علمی موتور ایران و پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد.